+46 8 540 680 90 info@rastertech.se

Colotrac software-banner

Colortrac wide format software.

 

Professional Software

Programvara somgertill skannernanvändaresom vill ha merkontroll överscanner ochskanningsprocessernafinns mot extrakostnad.

SmartWorks Pro

smart-work-pro

Med baraen muselleren pekskärmguidar digmedden inbyggdagrafiska användargränssnittet iSmart WorksProgenomScan-gång arbetsflödeoch det finns mångaandraavanceradefunktioner i dennamycket produktivskanningsprogram.

SmartWorksPro

 

 

 

 

 

In-house Scanning Software

 

SmartWorks Touch

smart work touch

Smart Works TOUCH gör det enkla enklare

Smart Works TOUCH funktionalitet är baserat på vilken dokumenttyp som skannas, med denna programvara kan du skanna, kopiera, skriva ut eller e-posta med förhandsvisning och redigeringskontroll. Designen använder ett effektivt skärmgränssnitt som inkluderar all funktionalitet och scanner informationen på en och samma skärmbild

SmartWorksPro

 

 

Utility software

SmartWorks Utilities-tools

smartwork-utilities

AllaColortracSmartLFstorformatsskannrarlevereras medverktygsprogram sominnehåller allt duvill behålla dinskanner ifungerandeskick ochuppdateradmed de senastefirmware ochdrivrutinsversioner.

 

 

 

 

 

TWAIN Driver

SmartWorks-TWAIN

ColortracSmart WorksTWAIN-drivrutinererbjuder ettenkelt settatt direkt styranågonSmartLFSCellerSGSeriesstorformatscannerfråninsidanav applikationsom är kompatibla medTWAIN1.5-standarden ochandraspecialiserade programsom stöderTwainlänkadeskannrar.

TWAIN Driver